OPTIKA duo paketi
Best buy
HomeNet

Duo M

300/200 Mbps

100 minuta

 

 • FLAT internet brzine 300/200 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
135,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Duo L

600/300 Mbps

100 minuta

 

 • FLAT internet brzine 600/300 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
199,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Duo GIGA

 1000/500 Mbps

 100 minuta

 

 

 • FLAT internet brzine 1000/500 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
 • Ugovorna obveza: 24 mjeseca
319,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (24 mjeseca)

Više o paketu

HomeNet

Duo M+TV

300/200 Mbps

>75 kanala

 

 • FLAT internet brzine 300/200 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
210,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Duo M+TV+

300/200 Mbps

 >115 kanala

 

 • FLAT internet brzine 300/200 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 2 TV uređaja
270,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Duo L+TV

600/300 Mbps

>75 kanala

 

 • FLAT internet brzine 600/300 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
274,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Duo L+TV+

600/300 Mbps

>115 kanala

 

 • FLAT internet brzine 600/300 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 2 TV uređaja
334,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Duo GIGA+TV

1000/500 Mbps

>75 kanala

 

 

 • FLAT internet brzine 1000/500 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • Ugovorna obveza: 24 mjeseca
394,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (24 mjeseca)

Više o paketu

HomeNet

Duo GIGA+TV+

1000/500 Mbps

> 115 kanala

 

 

 • FLAT internet brzine 1000/500 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 2 TV uređaja
 • Ugovorna obveza: 24 mjeseca
454,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (24 mjeseca)

Više o paketu

HomeNet

Telefonski MIX 1

 300 minuta fiksna

 60 minuta mobilna

 

 • 300 minuta (5 sati) prema fiksnim te 60 minuta (1 sat) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
20,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Telefonski MIX 2

 600 minuta fiksna

 120 minuta mobilna

 

 • 600 minuta (10 sati) prema fiksnim te 120 minuta (2 sata) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
35,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

OPTIKA trio paketi
Best buy
HomeNet

Trio M

300/200 Mbps

>75 kanala

200 minuta

 

 • FLAT internet brzine 300/200 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
210,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Trio L

600/300 Mbps

>75 kanala

200 minuta

 

 • FLAT internet brzine 600/300 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
274,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Trio GIGA

1000/500 Mbps

>75 kanala

200 minuta

 

 • FLAT internet brzine 1000/500 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
 • Ugovorna obveza: 24 mjeseca
394,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (24 mjeseca)

Više o paketu

HomeNet

Trio M+

300/200 Mbps

>115 kanala

200 minuta

 

 • FLAT internet brzine 300/200 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 2 TV uređaja
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
270,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Trio L+

600/300 Mbps

>115 kanala

200 minuta

 

 • FLAT internet brzine 600/300 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 2 TV uređaja
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
334,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Trio GIGA+

1000/500 Mbps

> 115 kanala

200 minuta

 

 • FLAT internet brzine 1000/500 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 2 TV uređaja
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
 • Ugovorna obveza: 24 mjeseca
454,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (24 mjeseca)

Više o paketu

HomeNet

Telefonski MIX 1

300 minuta fiksna

60 minuta mobilna

 

 • 300 minuta (5 sati) prema fiksnim te 60 minuta (1 sat) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
20,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

HomeNet

Telefonski MIX 2

600 minuta fiksna

120 minuta mobilna

 

 • 600 minuta (10 sati) prema fiksnim te 120 minuta (2 sata) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
35,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Wifi paketi
Best buy
Aero Net

Solo L

50/10 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 50/10 Mbps D/U
154,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Solo S

15/5 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 15/5 Mbps D/U
99,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Duo S

100 minuta

15/5 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 15/5 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
124,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Solo M

30/5 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 30/5 Mbps D/U
135,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Duo M

100/30 minuta

30/5 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 30/5 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim, 30 minuta prema mobilnim mrežama unutar HR te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
145,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Duo L

100/30 minuta

50/10 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 50/10 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim, 30 minuta prema mobilnim mrežama unutar HR te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
164,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Solo XL

70/20 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 70/20 Mbps D/U
169,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Aero Net

Duo XL

100/30 minuta

70/20 Mbps

 

 • FLAT internet brzine 70/20 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim, 30 minuta prema mobilnim mrežama unutar HR te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
179,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Telefonski MIX 1

300 minuta fiksna

60 minuta mobilna

 

 • 300 minuta (5 sati) prema fiksnim te 60 minuta (1 sat) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
20,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Telefonski MIX 2

600 minuta fiksna

120 minuta mobilna

 

 • 600 minuta (10 sati) prema fiksnim te 120 minuta (2 sata) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
35,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

WiFi TV
Best buy
AeroNet

Duo L+TV

50/10 Mbps

105 kanala

 

 • FLAT internet brzine 50/10 Mbps D/U
 • One.TV  / 105 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
228,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Duo M+TV

30/5 Mbps

105 kanala

 

 • FLAT internet brzine 30/5 Mbps D/U
 • One.TV  / 105 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
209,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Duo XL+TV

70/20 Mbps

105 kanala

 

 • FLAT internet brzine 70/20 Mbps D/U
 • One.TV  / 105 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
243,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Duo M+TV+

30/5 Mbps

110 kanala

 

 • FLAT internet brzine 30/5 Mbps D/U
 • One.TV  / 110 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
249,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Duo L+TV+

50/10 Mbps

110 kanala

 

 • FLAT internet brzine 50/10 Mbps D/U
 • One.TV  / 110 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
268,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Duo XL+TV+

70/20 Mbps

110 kanala

 

 • FLAT internet brzine 70/20 Mbps D/U
 • One.TV  / 110 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
283,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Trio M

30/5 Mbps

100 Fix  / 30 Mob

105 kanala

 

 • FLAT internet brzine 30/5 Mbps D/U
 • Tel 100 Fix  / 30 Mob
 • One.TV  / 105 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
219,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Trio L

50/10 Mbps

100 Fix  / 30 Mob

105 kanala

 

 • FLAT internet brzine 50/10 Mbps D/U
 • Tel 100 Fix  / 30 Mob
 • One.TV  / 105 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
238,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Trio XL

70/20 Mbps

100 Fix  / 30 Mob

105 kanala

 

 • FLAT internet brzine 70/20 Mbps D/U
 • Tel 100 Fix  / 30 Mob
 • One.TV  / 105 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
253,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Trio M+

30/5 Mbps

100 Fix  / 30 Mob

110 kanala

 

 • FLAT internet brzine 30/5 Mbps D/U
 • Tel 100 Fix  / 30 Mob
 • One.TV  / 110 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
259,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Trio L+

50/10 Mbps

100 Fix  / 30 Mob

110 kanala

 

 • FLAT internet brzine 50/10 Mbps D/U
 • Tel 100 Fix  / 30 Mob
 • One.TV  / 110 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
278,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

AeroNet

Trio XL+

70/20 Mbps

100 Fix  / 30 Mob

110 kanala

 

 • FLAT internet brzine 70/20 Mbps D/U
 • Tel 100 Fix  / 30 Mob
 • One.TV  / 110 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
293,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Kabelska
Best buy
KTV

Solo Net

15/1 Mbps

 

 

 • FLAT internet brzine 15/1 Mbps D/U
149,00 kn

Više o paketu

KTV

Duo Net + Tel

15/1 Mbps

100 minuta

 

 

 • FLAT internet brzine 15/1 Mbps D/U
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
149,00 kn

Više o paketu

Best buy
KTV

Trio

15/1 Mbps

>75 kanala 

200 minuta 

 

 • FLAT internet brzine 15/1 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
199,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

KTV

Trio +

15/1 Mbps

>115 kanala

200 minuta

 • FLAT internet brzine 15/1 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • 200 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
244,00 kn/mj

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

KTV

Solo TV+

>115 kanala

 

 

 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih TV kanala na 1 TV uređaju

 

 

140,00 kn

Više o paketu

KTV

Duo Net + TV

15/1 Mbps

>75kanala

 

 

 • FLAT internet brzine 15/1 Mbps D/U
 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
199,00 kn

Više o paketu

KTV

Duo Net + TV+

15/1 Mbps

>115 kanala

 

 

 • FLAT internet brzine 15/1 Mbps D/U
 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih TV kanala na 1 TV uređaju
244,00 kn

Više o paketu

KTV

Duo Tel + TV

 >75 kanala

 100 minuta

 

 

 • OSNOVNI TV PAKET >75 digitalnih kanala na 1 TV uređaju
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže

 

120,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

KTV

Duo Tel + TV+

> 115 Digitalnih TV kanala

100 minuta

 

 

 • PROŠIRENI TV PAKET >115 digitalnih TV kanala na 1 TV uređaju
 • 100 minuta prema fiksnim te neograničeno telefoniranje unutar Magic Net mreže
165,00 kn

Više o paketu

KTV

Telefonski MIX 1

300 minuta fiksna

 60 minuta mobilna

 

 • 300 minuta (5 sati) prema fiksnim te 60 minuta (1 sat) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
20,00 kn

Više o paketu

KTV

Telefonski MIX 2

600 minuta fiksna

120 minuta mobilna

 

 • 600 minuta (10 sati) prema fiksnim te 120 minuta (2 sata) telefoniranja prema mobilnim mrežama unutar Hrvatske
 • usluga je dostupna uz neki od postojećih paketa s već uključenom telefonskom linijom
35,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

KTV

Solo TV

>75 kanala

 

 

 • OSNOSVNI TV PAKET  >75 digitalnih TV kanala na 1 TV uređaju

 

95,00 kn

U cijenu je uključen PDV.
Pretplata (bez ugovorne obveze)

Više o paketu

Nema onoga što tražiš? Nema problema, slobodno nas kontaktirajte!
Newsletter
Želiš primati novosti iz ponude i korisne savjete na svoj email?
Newsletter šaljemo jednom mjesečno, ne spamamo :)

ISO 27001

Iso 14001

ISO 9001

Domaći telekom 100% domaći
Uvijek dostupni! 0/24